Information til jobansøgere

Information til jobansøgere hos OKQ8 Scandinavia vedrørende behandling af personoplysninger.

OKQ8 Scandinavia beskytter dine personoplysninger

For os er det meget vigtigt, at dine personoplysninger og din personlige integritet beskyttes korrekt. Vi vil derfor med denne tekst informere dig om, hvad vi gør med dine personoplysninger, når du ansøger om et job i en virksomhed inden for OKQ8 Skandinavien, f.eks. Q8 i Danmark eller OKQ8 i Sverige. Formålet er at give tydelig information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger for at kunne gennemføre rekrutteringsprocessen. Behandlingen af personoplysninger omfatter alt det, vi gør med oplysningerne om dig som jobansøgende. 

Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er alle oplysninger, der identificerer eller kan identificere dig som person. De personoplysninger, vi behandler, er dem, du selv giver os i forbindelse med rekrutteringsprocessen, f.eks. navn, CPR-nummer, adresse, telefonnummer og anbefalinger fra tidligere arbejdsgivere. Men det kan også være personoplysninger, der opstår som følge af, at vi foretager forskellige former for tests og interviews i løbet af rekrutteringsprocessen. 

 

Hvem er dataansvarlig?

Den virksomhed inden for OKQ8 Scandinavia, som du søger om ansættelse i, er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger, som beskrevet i denne informationstekst, medmindre du har fået anden besked. Som dataansvarlig bestemmer vi formålet for og midlet til behandling af dine personoplysninger.

 

Hvor kommer personoplysningerne om dig fra?

De personoplysninger, vi behandler om dig, kommer fra forskellige kilder:

  1. Personoplysninger, som du giver os, f.eks. i ansøgningspapirerne og dertil hørende dokumenter 
  2. Personoplysninger, der opstår som følge af, at vi foretager tests, personlige interviews eller baggrundstjek som en del af rekrutteringsprocessen
  3. Personoplysninger kan også indhentes fra tredjeparter.

 

Hvem kan vi dele dine personoplysninger med?

Dine personoplysninger kan blive delt med andre virksomheder inden for OKQ8 Scandinavia, hvor dette er nødvendigt for at gennemføre rekrutteringsprocessen for det job, du søger. Vi kan også dele personoplysninger med eksterne virksomheder, f.eks. samarbejdspartnere ved gennemførelse af personlighedstests eller ved undersøgning af kandidatoplevelsen.

Enhver videregivelse sker i henhold til loven, og dine personoplysninger vil ikke blive brugt til andre formål end det, vi allerede har informeret dig om. Vi sørger også for, at dine personoplysninger behandles lovligt og korrekt, hvis de overføres uden for EU-/EØS-området.

Til de formål, der er beskrevet herunder, kan dine personoplysninger blive videregivet til andre enheder inden OKQ8 Scandinavia. En sådan behandling er underlagt en aftale i OKQ8 Scandinavia og er udformet på en måde, der beskytter dine rettigheder som registreret. 

Kontakt kundeservice, hvis du ønsker yderligere information om udveksling af oplysninger inden for OKQ8 Scandinavia. Personoplysninger kan også videregives uden for OKQ8 Scandinavia. Disse modtagere kategoriseres i en af følgende kategorier: Leverandører af varer og tjenesteydelser, samarbejdspartnere eller myndigheder.

 

 

Hvordan behandler vi dine personoplysninger og hvorfor?

Vi behandler dine personoplysninger til de formål, der er nødvendige for at gennemføre alle dele af rekrutteringsprocessen. Vi vurderer, at OKQ8 Scandinavias berettigede interesse i at gennemføre en rekruttering vægtes højere, end den registreredes interesse i ikke at blive genstand for behandling af sine personoplysninger. Vi bruger også dine personoplysninger til at foretage analyser for at forbedre vores rekrutteringsproces, f.eks. valg af kanaler til offentliggørelse af jobannoncer. personoplysningerne gemmes så længe der findes et retsgrundlag for at gemme dem.

Der kan forekomme situationer, hvor vi kan få brug for at indhente dit udtrykkelige samtykke til at indhente yderligere personoplysninger, f.eks. hvis der indgår baggrundstjek i rekrutteringsprocessen.

 

Dine rettigheder

I henhold til EU's databeskyttelseslovgivning har du som jobansøger visse lovbestemte rettigheder i forhold til de personoplysninger, vi håndterer om dig. Du har ret til at få adgang til dine personoplysninger, ret til berigtigelse, sletning og indsigelse mod visse behandlinger, f.eks. direkte markedsføring. Du har også ret til dataportabilitet og ret til at klage til den nationale databeskyttelsesmyndighed. Nedenfor kan du læse mere om dine rettigheder.

 

Hvem du skal kontakte

Hvis du ønsker at gøre dine lovbestemte rettigheder gældende, bedes du sende en skriftlig og personligt underskrevet anmodning til Q8’s kundeservice. Du kan også kontakte vores databeskyttelsesrådgiver for at få vejledning i eller klage over den måde, vi håndterer dine personoplysninger.

Q8 Danmark A/S
Arne Jacobsens Allé 7
2300 København S
Att: Kundeservice

 

Dine rettigheder

I henhold til EU’s databeskyttelseslovgivning har du som registreret visse lovbestemte rettigheder. 

  • Ret til adgang – du har ret til at få adgang til dine personoplysninger, hvilket betyder, at du har ret til at få bekræftet, om personoplysninger om dig bliver behandlet, og i så fald også få adgang til personoplysningerne og en vis yderligere information om behandlingen.
  • Ret til dataportabilitet – du har ret til dataportabilitet, hvilket betyder, at du under visse omstændigheder har ret til at modtage de personoplysninger om dig, som du har givet til os, så du kan overføre personoplysningerne til en anden dataansvarlig.
  • Ret til berigtigelse, sletning eller begrænsning – du har under visse omstændigheder ret til berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandling af dine personoplysninger og ret til at gøre indsigelse mod behandling.
  • Ret til at klage til myndighederne – du har ret til at klage til din nationale databeskyttelsesmyndighed (i Danmark, Datatilsynet), hvis behandling af dine personoplysninger ikke opfylder kravene i EU’s databeskyttelseslovgivning.
  • Ret til indsigelse mod afvejning af interesser – når behandling sker på grundlag af en såkaldt afvejning af interesser (dvs. i henhold til artikel 6,1, litra f i GDPR), har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling.
  • Ret til indsigelse mod direkte markedsføring – du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger om dig til direkte markedsføring.  Derefter må personoplysningerne ikke længere behandles til det pågældende formål.

For mere information og muligheden for at downloade vores privatpolitik, klik her: f24.dk/personoplysninger.

 

 
Senest opdateret 18.02.2020